تبلیغات
معصومانه - مهر شمردنی نیست

معصومانهاینکه مهریه ضامن خوشبختی نیست درست، قبول دارم.
هیچ وقت به مهریه به این دید نگاه نکردم که در آینده پشتوانه ی مالی من خواهد بود.
اگر خدایی نکرده زندگی من خراب شود، کوهی از سکه ها هم برای من جبران کننده نیست. هر دختری مهر واقعی از مرد آینده اش می خواهد. مهر خالصانه.
اما هربار که کسی می آید خواستگاری و می گوید من 14 سکه مهر می کنم به من بر می خورد. دلم می خواهد به من بگوید «تعیین مهریه حق شماست و ارزش شما به تعداد سکه های من نیست، من هر چقدر که دارم را مهر شما می کنم.»
تمام آنچه که دارایی اش است را در طبق اخلاص قرار دهد و مردانه به میدان بیاید. ثابت قدم.
بعد من لحظه ی عقد بزنم زیر همه چیز و بگویم مهریه ی من 14 سکه است. شما در امتحان من قبول شدید، تبریک میگم :)
اما انگار همه ی اینها مال فیلمها و همین نوشته هاست...

سه شنبه 10 دی 1392 - 08:24 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin