تبلیغات
معصومانه - در جست و جوی نیمه ی گمشده

معصومانه

اینکه من نمی توانم با کسی که ازش خوشم نیامده ارتباط برقرار کنم غیر طبیعیه؟
اینکه این ارتباط برقرار نکردنم روی رفتارم، لحن حرف زدنم و نگاهم تأثیر میگذارد غیر طبیعیه؟
دیشب خواستگار داشتم.
برعکس خواستگار قبلی، از نظر فکر و اعتقادات مثل هم بودیم.
شغل و سطح تحصیلاتش هم خوب بود، ولی در همان نگاه اول اصلاً اصلاً به دلم ننشست.
موقع حرف زدن نمی توانستم به چشمهایش نگاه کنم.
اصلا نمی شد هیچ جوره ارتباط بگیرم.
حتی به دستهایش که نگاه میکردم حس میکردم با آنها هم نمی توانم ارتباط برقرار کنم.
دلم گارد محکمی به او گرفته بود. هرچه میخواستم کمی لبخند بزنم نمی توانستم. خیلی با او سرد و خشک حرف زدم.
من خیلی بدم! من نباید انقدر سخت بگیرم زندگی را. حس عذاب وجدان دارم. حس میکنم دل این بنده خدا را با رفتار سردم شکستم.
من میدانم که قرار نیست با کسی زندگی کنم که صد در صد همان باشد که میخواهم و باید در نهایت روی چند تا از فاکتورهایم خط بکشم. پس چرا نمی توانم به این عمل کنم. شده ام عالم بدون عمل!
من چیز زیادی نمی خواهم. فقط شانه هایی محکم و پهن برای تکیه دادن تن نحیفم و یک دل صبور و مهربان و سرشار از عشق که همیشه همراهی ام کند و باوری که قبولش داشته باشم.
فقط قدرت یافتن صاحب اینها را ندارم.


شنبه 21 فروردین 1395 - 08:18 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin