تبلیغات
معصومانه - سالی که نکوست از بهارش پیداست.

معصومانهسال نودوپنج قشنگ شروع شد برایم.
قشنگی اش به این بود که تحویلِ سال روی خاکهای نرم و گرم جنوب بودم. در شیارهای منطقه عملیاتی فتح المبین.
قشنگی اش به این بود که روز دومِ نوروز با خانواده به اصفهان رفتیم و سومین روز سال به طور کاملاً اتفاقی به گلستان شهدای اصفهان رفتیم. وقتی تصویر بزرگ «شهید حسین خرازی» را با همان خنده ی شیرین و خاکی اش دیدم به هرکس می رسیدم سراغ مزارش را می گرفتم. وقتی پیدایش کردم بغضم ترکید و همان موقع آسمان غرید و باران گرفت.
قشنگی اش به این بود که در سفر جنوب هر کاروان به نام یک شهید بود و کاروان من به نام «شهید حسین خرازی» بود.
قشنگیِ آغازِ امسال به این بود که چهارمین روزِ سال مصادف شد با تاریخِ تولدِ قمریِ من. وقتی ماهِ شبِ چهارده در آسمان می تابید و روزِ وفاتِ مادرِ ماهِ بنی هاشم بود.
قشنگی امسال به این بود که پنجمین روزِ سال مهمانِ حضرتِ معصومه شدم. دخترِ معصومِ کشورمان.
قشنگی اش به همین عطر یاسی است که از آغاز امسال همه جا را پر کرده، همین عطر حضرت مادر...
از صمیم قلب آرزو می کنم امسال، پر از برکت و خیر و روزیِ خوب باشد.

چهارشنبه 11 فروردین 1395 - 05:07 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin