تبلیغات
معصومانه - ماه شب چهاردهم و آغاز فصل سی

معصومانه

الان که می نویسم ماه شب چهارده در آسمان کامل شده و مهتاب همه جا چادرش را پهن کرده، سی سالگی من هم از راه رسیده و کامل شده.
همیشه از فصل سی ام زندگی ام هراس داشتم و آن را پایانی به سر خوشی ها و دخترانگی هایم می دانستم.
امروز تولد سی سالگی ام بود. از فردا وقتی سنم رو بپرسند باید بگویم سی...

چند روز پیش یکی از خواستگارهایی که فکر میکردم جوابم مثبت باشد را رد کردم.
احساساتی، عاشق پیشه، مهربان و سمج بود. خیلی راحت ابراز احساس میکرد. میگفت نظرش کاملا مثبت است. اما نظر من منفی بود. از نظر اعتقادی هم پایه نبودیم. دلم نمیخواست جلسات را طولانی تر کنم تا با ابراز احساساتی که میکرد دلبسته شوم.

چهارشنبه 5 اسفند 1394 - 12:08 ق.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin