تبلیغات
معصومانه - ریحان بنفش

معصومانه

چقدر کشاورزی و باغبانی لذت بخش و دوست داشتنی است.
همیشه آرزو داشتم یک مزرعه یا باغ کوچک داشته باشم و همه چیز آنجا بکارم. با چند جفت مرغ و خروس یک جفت گوسفند و یک تنور کنار باغ.
وای که حتی خیال نان پختن و تخم مرغ برداشتن از لانه ی مرغ ها هم برایم شیرین است.

مدتی بود در فکر خرید یک گلدان مناسب بودم تا در آن سبزی بکارم. شاید ضرب المثلی که اینجا جا دارد گفته شود این باشد که آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
خلاصه بذر ریحان گرفتم و در گلدانی کاشتم. اولش موفقیت آمیز نبود و پس از گذشت پنج شش روز هیچی سبز نشد ولی من ناامید نشدم. دوباره از اول گلدان را خالی کردم و خاک را شخم زدم و دوباره بذر پاشیدم. اما باز هم خبری نشد! حدس زدم شاید بذرم خوب نیست. دوباره رفتم بذر خریدم. بذر ریحان بنفش.
این بار پس از چهار پنج روز دیدم روی سطح خاک پر از نقطه نقطه های سبز کمرنگ شده. خیلی شیرین بود. تازه فهمیدم چقدر باغبانی و کشاورزی شیرین است.
از همه ی لذت هایش که بگذریم، توحید آدم هم تقویت می شود. حس میکنم مهربان تر می شوم.پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 08:13 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin