تبلیغات
معصومانه - این روزهای ذهن مشغولی2

معصومانه

دیشب جشن عقد خواهرم بود.
دقیقا یک ماه بعد از اولین جلسه ی خواستگاری هایمان.
خواستگار من بعد از جلسه ی سوم، هیچ خبری ازش نشد، با اینکه موضوعی که سرش اختلاف داشته باشیم وجود نداشت و خودش در همان جلسه در مورد جلسه ی بعد هم حرف میزد. حتی درباره ی اینکه مراسم عروسی مان چطور باشد...
الان سه هفته است که هیچ خبری ازش نیست.
به نظر من برای هر دختری، جواب منفی و شنیدن انصراف خواستگارش، خیلی خیلی بهتر از بلاتکلیفی و بی خبری است. در روند خواستگاری حق طرفین است که بلاتکلیف نباشند. طرفین نسبت به ذهن و دل همدیگر مسئولیت دارند. مسئولند که همدیگر را در وضعیت بد بلاتکلیفی نگذارند.


چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 04:57 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin