تبلیغات
معصومانه - ما و زندگی

معصومانه

بعضی وقتها می نشینم به امتحانات زندگی اطرافیانم فکر میکنم.
به ... که دختر یک ساله اش را در تصادف از دست داد و زیبایی مثال زدنی صورتش بهم خورد.
به ... که همسرش را دو سال پس از ازدواج از دست داد.
به ... که چندسال پس از مادر شدنش، بدنش کم کم بی رمق شد و ام اس گرفت و حالا در سن جوانی کمرش خمیده شده و جسمش نحیف و بی توان و پسرش دارد برای خودش مردی می شود.
به ... که دو سال پس از وصال سختش به معشوق، کم کم فهمید همسرش بیمار است و نه تنها هیچوقت بچه دار نمی شوند بلکه همسرش کم کم قوای مردانه اش را از دست می دهد و حالا پس از ده دوازده سال زندگی سخت، علیرغم علاقه به هم، دارند به جدایی فکر می کنند.
به ... که در جوانی وقتی داشت به ازدواج و اسب سفیدش، خیلی رویایی فکر میکرد، پدر پیرش، بیمار و زمینگیر شد و حالا چند سال است که پرستار پدر و مادر پیرش است.
به ... های زیادی که با من درد دل میکنند و راز زندگی شان را میگویند.وقتی به اینها و اتفاقات زندگی شان فکر میکنم می بینم که میشود از سرنوشت هرکدام یک فیلم بلند ساخت. یک کتاب قطور نوشت.
بازی روزگار جالب است. کسی که از بیرون نگاه میکند دقیق تر میبیند. مثل تماشاچی که در استادیوم نشسته و با هیجان و لذت در حال تماشای بازی است.
کسی که در گود است انقدر سرگرم و درگیر امتحان است که شاید خیلی متوجه دست قدرتمند خدا و زیبایی امتحانات نشود. زیبایی در عین سختی زیاد. چرا می گویم زیبایی؟ چون وقتی بیرون گود هستی بهتر میتوانی تحلیل کنی. چرایی امتحان را متوجه می شوی. دست خدا را می بینی که چطور دارد بنده ی عزیزش را درگیر می کند، تا بزرگ شود. چطور مهره های بازی را جا به جا می کند و بنده ی عزیزش را بازی می دهد.

حالا او که دختر یک ساله اش را از دست داده بود، یک ماه دیگر دختر بعدی اش را در آغوش میگیرد. تحلیل من که در بیرون گود هستم و از بالا می بینم این است که چیزی عوض نشده. انگار وقفه ای در زندگی اش ایجاد شد. از زمانی که خدا دختر اولش را داد، برشی در زندگی اش ایجاد کرد. در آن وقفه باید درگیر رنج هایی میشد.
او که همسرش را دو سال پس از ازدواجش از دست داده بود، همین چند روز پیش ازدواج کرد...

همه ی ما درگیر بازی و امتحان هستیم. اصلا به این دنیا آمده ایم برای همین!

دوشنبه 4 اسفند 1393 - 02:06 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin