تبلیغات
معصومانه - این پست غم دارد...

معصومانه

خیلی وقت است میخواهم بنویسم...
میخواهم خاکی که به اینجا نشسته را بگیرم. اما هربار که می آیم بنویسم،میبینم تمام حرف هایم غم دارد. نمیخواستم اینجا را غمکده کنم.
چه کنم که زندگی انگار نمی خواهد آن روی خوشش را به ما نشان دهد.
یک بار بزرگی می گفت: اشتباه از شماست که به دنبال آرامش در این دنیا هستید. دنیا که جای آرامش و خوشی نیست. آرامش و خوشبختی فقط در بهشت است. نه جهنم و زندان دنیا. باید نگرشتان را به این دنیا عوض کنید. از دنیا نباید توقع آرامش داشت... اینجا همه چیز موقت و کوتاه مدت است.

راستی پس فردا وبلاگ معصومانه ی من یک ساله میشود...
این را دوست خوبم مینا، صاحب وبلاگ رواق یادآوری کرد.سه شنبه 18 آذر 1393 - 11:18 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin