تبلیغات
معصومانه - من افراطی ام؟

معصومانه

من در خانه معروفم به افراطی بودن. چرا؟
چون خواستگاری که هایده و حمیرا و گوگوش و ... گوش می دهد را رد میکنم. البته این ها قبل از آمدن، از فیلتر مذهبی بودن رد شده اند!
مادرم هنوز به دلش مانده که من دو سال پیش کارمند رسمی یکی از وزارتخانه ها، که خانه در بالاشهر داشت و ماشین مدل بالا و به قول مادرم جنتلمن بود را بخاطر اینکه همان جلسه اول، فهمیدم هایده و حمیرا گوش می دهد، در همان اتاق رد کردم.
حالا هر چند وقت یک بار مثل همین چند روز پیش، مادرم یادش می افتد و به اتفاق خانواده به من انگ افراطی بودن می زنند.
این برایم عذاب شده که کسی حرف مرا نمی فهمد که اگر چیزی را شرع ممنوع کرده، به من چه که برای رعایتش انگ افراطی می خورم؟
بعد هم من اصلا از مردهایی که آواز زن گوش می دهند بدم می آید.   

دوشنبه 25 آذر 1392 - 09:25 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin