تبلیغات
معصومانه - همین دو روز دنیا

معصومانه

بعضی روزها از صبحش همینطور پشت هم بد می آید، اولش نماز صبحت قضا میشود.
آماده می شوی که بیایی بیرون از خانه، پر چادر به جایی گیر می کند و پاره می شود. مترو می روی و به محض رسیدنت قطار از ایستگاه می رود. تاکسی سوار می شوی و خانم کناری ات پیاده می شود و چند متر جلوتر یک آقای چاق کنارت می نشیند. در به در دنبال خودپرداز می گردی وقتی پیدا میکنی پیغام می دهد که فاقد اسکناس است. باکلی مشکل و بدبختی خودت را به کلاس می رسانی و می بینی که استاد نیامده... همینطور بگیرید تا شب. تا شب اتفاقات ریز و درشت ِ بد می افتد.اما بعضی روزها از همان صبحش خیر و برکت می رسد. انگار آن روز قاصدکی خوش خبر قبل از بیدار شدن روی گونه ات نشسته بوده و همان تو را بیدار کرده و رفته قبل از اینکه تو ببینی اش.
امروز برای من همان روز خوب بود. از صبح تا همین حالا که می نویسم 5 خبر خوب رسیده و کلی اتفاقات ریز ریز خوب.
البته که به نوع نگاه ما هم مربوط است که خوبی را در چه ببینیم و بدی را چه تعریف کنیم. ولی با بی خیال شدن نگاه عرفانی و سطح بالا، همین ها که نوشتم را می شود نتیجه گرفت.

راست گفتند مولای کلام و ادب ما که
دنیا دو روز است؛
یك روز با تو و یك روز علیه تو
روزی كه با توست مغرور مشو و روزی كه علیه توست مأیوس نشو
چرا كه هر دو پایان پذیرند...

دوشنبه 26 خرداد 1393 - 06:55 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin