تبلیغات
معصومانه - حریم ریحانه

معصومانه

این روزها وقتی به خیابان می روم، حس خوبی ندارم.
دیدن اوضاع فرهنگ حجاب برایم عذاب آور شده و اینکه نمی دانم چه باید کرد؟
فرزندان من در آینده قرار است با فرزندان همین دختران و زنانی که امروز با این وضع می بینم، در یک مدرسه باشند، در یک جامعه در کنار هم زندگی کنند.
اینکه اصلا چه شد که این بلا سر جامعه ی ما آمد به نظرم بر میگردد به اول، به همان اولی که حجاب شد قانون نه فرهنگ.
شاید اگر فرهنگ میشد خیلی بهتر بود. مثلا در رانندگی اصولی وجود دارد که درست است باید برایش قوانینی در نظر گرفت و همه موظف هستند به رعایت آنها، ولی تا فرهنگ آن جا نیفتند قانون به کار نمی آید.
شاید اگر طور دیگری با نسل من رفتار می شد، امروز شاهد فرهنگ حجاب بودیم.
جدای از همه اینها فکر میکنم، بی حجابی و بدحجابی زنان جامعه ی من، نشانی دیگر از مظلومیتشان است. چرا مظلومیت؟ چون مدام از او تقاضای زیبایی شد، چون تا وقتی دختر است نگران این است که اگر زیبا جلوه نکند، کسی به خواستگاری اش نمی آید و اگر ازدواج نکند بر خلاف پسران، باید پوستش را برای خیلی از رفتارها و حرفها کلفت کند.اسلام حجاب را بر زن واجب کرد تا به او احترام بگذارد.
تا بگوید شخصیت تو مهم است نه ظاهر تو.
تا هر کسی به خود اجازه ی ورود به حریم او را ندهد.
تا اگر کسی قرار بود مُحرِم در حریم او شود، با رضایت او باشد بعد از جمله ای که او را مسلمان حریم او کند.
تا برای حرف زدن اندیشه اش دیده شود نه تن و صورت زیبایش.
ولی زن در عمل دید که کسی شخصیت او را نمی بیند و همه ظاهر او را می بینند. از قد و چشم و ابرو و رنگ پوست او می پرسند نه از چند و چون شخصیت او...
زن در عمل دید اگر اندام زیبایی نداشته باشد در کنار زنی که اندام زیبا دارد از احترام کمتری برخوردار است.
زن در عمل دید توجه و احترام به زنی که زیباتر از اوست بیشتر است.
زن در عمل بی حرمتی دید و بی مهری...
اینها را نگفتم که بگویم به زنانی که امروز در خیابان می بینم حق میدهم. نه!
ولی کاش با زن، که مظلوم همیشگی تاریخ است، جور دیگری رفتار می شد. انقدر از محبت و توجه پر می شد تا ضعف مهر و نگاه و توجه او را به خیابان نمی کشاند...

چهارشنبه 7 خرداد 1393 - 06:06 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin