تبلیغات
معصومانه - می خواهم سنگ صبور نباشم!

معصومانه

بدم می آید.
از این خاصیت سنگ صبوری خودم و رفیق روزهای سخت بودنم، خسته شدم.
دوستان متأهلم فقط وقتی با شوهرشان به مشکل برمی خورند و دلشان می گیرد و مشکلی در زندگی شان پیش می آید یاد من می افتند یا مثلا زنگ می زند که برویم بیرون، بعد می فهمم که میخواهد برای شوهرش هدیه بخرد برای همین یاد من افتاده.
دوستان مجردم هم فقط وقتی درددل دارند یا حوصله شان سر رفته یاد من می افتند در غیر این صورت هیچ سراغی از من نمی گیرند، حتی بارها شده که مشکلی برایم پیش آمده و داشتم خفه می شدم و دلم می خواسته با دوستی سنگ صبور، درددل کنم ولی یا وقت نداشتند یا اگر هم بودند، گوش شنوایی نداشتند و مثل یخ به حرفهایم گوش دادند...
خیلی وقتها صبر کردم و بهشان فرصت داده ام تا ببینم سراغی از من میگیرند یا نه، اما مدت زیادی می گذرد بدون اینکه حتی یک پیام ناقابل بفرستند!یکی از دوستان صمیمی ام که روزی نبود که با هم حرف نزنیم و همدیگر را نبینیم، دو ماه پیش برایش خواستگار آمد، این مدت خیلی روحیه اش بد شده بود و استرس داشت، چون یک ماهی بلاتکلیف بود و چندبار هم قضیه تا مرز بهم خوردن رفت، مسلماً این مدت خیلی به من پیام می داد و قرار دیدن همدیگر و ... همه ناراحتی ها و درددل هایش را با من میگفت، اما الان حدود دو سه هفته است که نه تماسی، نه حرفی نه قراری ...، هفته پیش اتفاقی دیدمش و گفت دیشب بله برونم بود! باور نمی کردم این همه نامحرم بشوم و بعد از مراسم تازه به من بگوید و جالبتر اینکه حالا هم اصلا هیچ سراغی از من نمی گیرد! مطمئنم اگر الان قضیه کنسل شده بود و نامزد نکرده بودند، مدام می دیدمش و با من حرفها داشت و شبی نبود که پیام ندهد.
واقعاً معنی دوستی ها این است؟ دوستی مسئولیت دارد، حق دو طرفه دارد، همانطور که او روزی به من نیاز داشت تا درددل کند و از غم هایش بگوید من هم این حق را دارم، همه می گویند دوستی فقط برای روزهای خوشی نیست، من میگویم دوستی فقط برای روزهای سختی نیست!
سختی مهمترش این است که وقتی از هرکدامشان بخاطر این مسئله گلگی میکنم، برچسب متوقع بودن و زودرنج بودن می خورم! تصمیم گرفته ام حالا که دوستانم را نمیتوانم تغییر بدهم خودم را تغییر بدهم، دلیلی ندارد که همیشه برایشان وقت داشته باشم و گوش شنوا و صبوری برایشان باشم.

انتشار این مطلب در لینک زن +

پنجشنبه 22 اسفند 1392 - 09:55 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin