تبلیغات
معصومانه - یک روز خوب در تجریش

معصومانه

امروز کنکور ارشد داشتم. از آخرین امتحانی که در دوره کارشناسی دادم حتی صفحه ای از کتابهایم را نخوانده ام و نمیدانم امروز با چه اعتماد به نفسی برای آزمون ارشد رفتم!
البته بیشترین انگیزه ام این بود که محل آزمون دانشگاه شهید بهشتی بود. از این دانشگاه خاطره زیاد دارم. دوست نزدیک و صمیمی ام دانشجوی این دانشگاه بود و هروقت برنامه ای داشتند به دانشگاهشان می آمدم.
و بیشتر اینکه میتوانستم به زیارت امامزاده صالح هم بروم. خیلی وقت بود نرفته بودم. طوری از خانه بیرون آمدم که برای نماز ظهر امامزاده باشم و بعد از زیارت به دانشگاه بروم.
تجریش را دوست دارم. بازار قدیمی اش را. مغازه های سبزی و میوه فروشی اش، عطاری ها، سفال فروشی ها، سمنو فروشی ها، ترشی فروشی ها و ...خصوصاً آن رستورانی که روبروی مترو غذاهای سنتی می فروشد. امروز بعد از آزمون با دوستم رفتیم آنجا و بادمجان شکم پر خوردیم.
امروز تصمیم گرفتم یک روز کاملم را با رفیقی شفیق، برای زیارت امامزاده صالح به همراه خرید و گشت و گذار در همین بازار قدیمی و دوست داشتنی پر کنم.


جمعه 25 بهمن 1392 - 09:53 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin